Cyfryzacja kluczem do optymalizacji jakości usług logistycznych

Bank Światowy opublikował najnowszy indeks wydajności logistycznej 2023, który mierzy zdolność krajów do szybkiego i niezawodnego międzynarodowego transportu towarów.

Siódma edycja Connecting to Compete, raportu Logistics Performance Index, została opublikowana po trzech latach bezprecedensowych zakłóceń w łańcuchu dostaw podczas pandemii COVID-19, które doprowadziły do nadmiernego wydłużenia czasu dostaw.

Indeks ocenia w 139 krajach łatwość, z jaką możliwe jest ustanowienie niezawodnych połączeń między łańcuchami dostaw, a także czynniki strukturalne, które to umożliwiają, takie jak jakość usług logistycznych, infrastruktura handlowa i transportowa oraz kontrole graniczne.


Logistyka podstawą handlu międzynarodowego

Logistyka jest podstawą handlu międzynarodowego, a handel z kolei jest potężnym motorem wzrostu gospodarczego i redukcji ubóstwa. Natomiast indeks wydajności logistycznej pomaga krajom rozwijającym się zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia w celu zwiększenia konkurencyjności.

Średnio, na wszystkich potencjalnych szlakach handlowych, od momentu wejścia kontenera do portu kraju eksportującego upływają 44 dni zanim zostanie odprawiony i dotrze do portu docelowego przy odchyleniu standardowym wynoszącym 10,5 dnia. Przez 60% tego czasu kontener jest załadowywany na statek. 

Cyfryzacja łańcuchów dostaw

Według raportu z 2023 roku kompleksowa cyfryzacja łańcuchów dostaw, szczególnie w gospodarkach wschodzących, umożliwia tym krajom skrócenie czasu operacji portowych nawet o 70% w porównaniu z gospodarkami rozwiniętymi. 

Zaobserwowano również wzrost popytu na zielone łańcuchy dostaw, a 75% spedytorów preferuje obecnie przyjazne dla środowiska opcje eksportu do krajów o wysokim dochodzie narodowym brutto.

Przyjmując, że większość dostaw jest realizowana transportem morskim, a największe opóźnienia występują w portach morskich i lotniskach oraz w obiektach przeznaczonych do transportu multimodalnego, to wprowadzenie innowacyjnych koncepcji obsługi tych obiektów może pomóc poprawić ich efektywność i niezawodność.

Koncepcje te obejmują usprawnienie procesów odprawy celnej, inwestycje w infrastrukturę, wykorzystanie technologii cyfrowych i promowanie zrównoważonych środowiskowo łańcuchów dostaw poprzez przejście na mniej emisyjne środki transportu towarowego i bardziej energooszczędne rozwiązania magazynowe.