Jak uchronić oszczędności przed inflacją?

Inflacja jest zjawiskiem cyklicznym i nieuchronnym. Oznacza to, że każdy, kto ciężko pracuje i odkłada większość swoich zarobków, musi się liczyć z tym, że siła nabywcza jego pieniędzy spada z upływem czasu. W praktyce realizacja obranego przez siebie celu może być znacznie trudniejsza. Jak uchronić oszczędności przed inflacją?

Nieruchomości – pewny wybór na niepewne czasy

Ten rodzaj inwestycji jest jednym z najpewniejszych, ale także wymaga największych środków. Osoby, które mają spore oszczędności mogą pokusić się o potraktowanie ich jako wkład własny, a resztę niezbędnej sumy uzupełnić kredytem hipotecznym. Mieszkania pod wynajem przynoszą regularny dochód. W ostatnich latach dostrzec można również spore wzrosty czynszów. Poza tym nieruchomości dobrze przenoszą wartość w czasie. Nie da się ich dodrukować tak jak banknotów. Należy jednak pamiętać, że budynki generują też sporo kosztów, związanych z ich utrzymaniem czy koniecznością okresowych remontów. 

Złoto – ochrona kapitału w czasie 

Metale inwestycyjne, zwłaszcza monety bulionowe i sztabki, stanowią jeden z najlepszych rodzajów zabezpieczenia kapitału. W dłuższym okresie notują wyłącznie wzrosty. Mogą też służyć jako waluta w niepewnych czasach. Łatwo zabrać je ze sobą, gdy na horyzoncie pojawia się konflikt zbrojny. Przydaje się również wtedy, gdy system monetarny upada. W przeciwieństwie do banknotów sztabka złota nie potrzebuje żadnego potwierdzenia wartości. Jej cena ma pokrycie w wartości kruszcu, z którego jest wytworzona. Dzięki temu jest to uniwersalna waluta, niezależna od miejsca, gdzie zostanie użyta ani też od uwarunkowań politycznych. 

Kurs online – inwestycja w siebie 

Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem i dysponują niewielkimi środkami, nadwyżki finansowe mogą ulokować w kursach i szkoleniach. Inwestycja w siebie może przełożyć się na zdobycie zawodu, którego reprezentanci są poszukiwani na rynku pracy. Pozyskane w ten sposób umiejętności mogą przydać się również w prowadzeniu własnego biznesu.