Jak uchronić numer PESEL przed wyłudzeniem pożyczek?

Internet dał sporo możliwości i wygody w dostępie do licznych usług. Do zmian na rynku dostosowała się większość firm, także tych udzielających pożyczek, kredytów czy niskooprocentowanych rat. Otworzyło to furtkę osobom o złych zamiarach, które dysponując cudzymi numerami PESEL, zaciągają na zupełnie obce osoby zobowiązania finansowe. Jak uchronić swój numer PESEL przed takimi nadużyciami?

Jakie kroki podejmuje rząd, aby chronić numery PESEL Polaków? 

W Rządowym Centrum Legislacji jest już złożony Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości. Ma on chronić wrażliwe numery PESEL obywateli przed ich nieautoryzowanym użyciem. To pierwsze tego typu rozwiązanie przewidziane przez ustawodawcę. Do niedawna obywatele byli w tej mierze całkowicie bezradni, a proceder wykorzystywali wyłudzacze danych i pożyczek. Wprawdzie jakiś czas temu na rynku usług elektronicznych pojawiła się możliwość wykupienia monitu, jednak jest to opcja komercyjna, za którą trzeba zapłacić około 300 złotych rocznie. Poza tym nie blokowała ona skutecznie oszustów, a jedynie informowała potencjalną ofiarę, że ktoś próbuje podjąć finansowe zobowiązanie na jej dane.

Zastrzeżenie danych drogą tradycyjną lub elektroniczną

W rządzie planowane jest utworzenie specjalnego rejestru, w którym będą przechowywane informacje o zastrzeżonych numerach PESEL. Każdy obywatel będzie mógł zgłosić swój własny numer w celu ochrony. Odbędzie się to drogą elektroniczną lub tradycyjną. Natomiast w przypadku zgubienia dowodu osobistego zastrzeżenie takie zostanie wykonane automatycznie. Wszystkie te zabiegi mają chronić obywateli przed nieautoryzowanym użyciem ich danych wrażliwych. Do specjalnego rządowego rejestru nieodpłatny dostęp będą miały różne podmioty, w tym banki oraz sklepy internetowe. W przypadku pojawienia się zgłoszenia o chęci wzięcia pożyczki, kredytu, leasingu czy dokonania czynności notarialnej, bank, podmiot parabankowy lub notariusz będą zobowiązani sprawdzić, czy dany PESEL nie jest zastrzeżony.