USA i UE łączą siły, by ceny ropy nie rosły

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy szukają sposobów na ograniczenie dalszych wzrostów światowych cen ropy, aby oddalić perspektywę recesji w globalnej skali.

USA są zaangażowane w „niezwykle aktywne” rozmowy z europejskimi sojusznikami na temat wysiłków na rzecz utworzenia kartelu nabywców i ograniczenia ceny rosyjskiej ropy. Celem rozmów jest utrzymanie dostępności rosyjskiej ropy na rynkach światowych dla takich odbiorców jak Indie i Chiny, co mogłoby pomóc ustabilizować ceny, które już osiągają mniej więcej dwukrotny poziom sprzed pandemii, przy jednoczesnym zbudowaniu mechanizmu, który kraje zachodnie mogłyby wykorzystać do ograniczenia rosyjskich przychodów ze sprzedaży .

Unia Europejska i USA już po inwazji na Ukrainę podjęły decyzję o zakazie importu rosyjskiej ropy, a UE wprowadza również zakaz ubezpieczania dostaw rosyjskiej ropy. Ponieważ podmioty europejskie importują znacznie większe ilości rosyjskiej ropy i statków oraz ubezpieczają ją na całym świecie, jej posunięcia mają większe konsekwencje dla światowych cen.

Pomysłem dyskutowanym przez Grupę Siedmiu zamożnych krajów jest zwrócenie się do ubezpieczycieli, aby spróbowali ustalić pułap cenowy. Według osób zaznajomionych z dyskusją, dostawy ropy są często ubezpieczone przez firmy w UE lub Wielkiej Brytanii, a urzędnicy badają możliwość objęcia przez tych ubezpieczycieli tylko dostawami rosyjskiej ropy do krajów pozaeuropejskich, które mieszczą się w limicie cenowym.